Stålkonstruktioner
som håller i längden

Stålbroar- GC-broar - Cisterner

Stålkonstruktioner
som håller i längden

Stålbroar- GC-broar - Cisterner

Stålbro med stora fördelar

Är du i behov av att bygga en stålbro för din verksamhet? En tålig, miljövänlig stålbro som inte behöver mycket underhåll kommer att medföra stora fördelar i form av färre renoveringar och driftstopp.

Välkommen att kontakta oss för konsultation om ditt projekt. Vi kan visa dig vägen till rätt stålbro!

stålbro

Vi utför större och mindre projekt

Vi erbjuder totallösningar när det handlar om att konstruera stålbroar. Oavsett om det handlar om större eller mindre brokonstruktioner så kan vi bistå med en helhetstjänst med konstruktion, förslag på val av material, produktanpassning, tillverkning. Vi bygger GC-broar, järnvägsbroar och vägbroar, från första idén till färdigställd stålbro.

En stålbro för med sig många fördelar. Vackra, rostfria stålbroar står länge och har ett litet klimatavtryck. En bro byggs av höghållfast stål kan få en livslängd på över 100 år och materialet spar in mycket på underhållet och miljö.

Vi levererar din stålbro från ax till limpa

Som sagt, vi kan hjälpa dig med förslag om design, konstruktion och materialval som gör att din stålbro får en särart samtidigt som den gynnar både dig som kund och miljön. Exempelvis finns material som gör att ytan kommer att behöva ett obefintligt underhåll. Detta ger i förlängningen att man vid underhåll kommer att slippa rester från färg och blästring i vatten och den omgivande miljön. Dessutom kommer man inte att behöva ställa upp byggnadsställningar och göra de trafikomställningar som renoveringar av broar tvingar fram. Dessutom är dessa underhållsfria stålbroar en faktor som gör att du sparar på ekonomin och minimerar de driftstörningar som uppstår i samband avstängningar för underhåll.

Lång erfarenhet av broprojekt

Oavsett vilka delar du behöver till din stålbro så kan vi ta totalansvaret: stålöverbyggnader, förankringsboxar, ankarboxar, pelarkassuner, arbetsplatsformar och andra delar. Konstruktion, tillverkning, ytbehandling i eget måleri och montage - vi är med dig hela vägen när en stålbro ska uppföras. Vår långa erfarenhet av att konstruera stålbroar har gett oss stora kunskaper om såväl produktions- som totalekonomi.

Vi har under våra framgångsrika år tillverkat, levererat och monterar stålet till en rad olika broar i Sverige och många andra länder. Ett hedersamt uppdrag var när vi levererade byggkomponenter i högkvalitativt stål till Öresundsbron och därmed var en del i den nya förbindelsen till Danmark och hela Europa. Att våra tjänster behövdes till detta gigantiska infrastrukturprojekt är verkligen en fjäder i hatten.

Här berättar vi mer om vad vi kan erbjuda när det handlar om stålbroar:

stålbro

Rostfri stålbro

Våra rostfria stålbroar är tillverkade av det miljövänliga Duplex-stålet, ett stål som är återvinningsbart till hundra procent, har hög hållfasthet och förbrukar lite resurser. Det står dessutom emot korrosion bättre än andra rostfria stål, vilket gör att materialet passar utmärkt i utsatta miljöer. Vårar rostfria stålbroar behöver inga miljöfarliga beläggningar.

Låt oss designa, tillverka och montera en rostfri stålbro. Du kommer i princip slippa underhålla bron, då stålet inte kräver ytbehandling. En stor fördel med tanke på framtiden då bron inte kommer att stängas eller förses med byggnadsställningar. Därför passar en rostfri stålbro mycket bra exempelvis konstruktioner som ligger nära havet.

Miljöbro

Intresset för rostfria broar är stort. Därför har vi utvecklat Miljöbron, en fackverksbro byggd av plåt. Denna bro kan med fördel tillverkas av Duplex-stål. Detta ger en längre livslängd och en lättare konstruktion som gör att vi kan tillverka större delar i vår verkstad.

Här är några fördelar med miljöbron:

  • Totalkostnaden för samhället blir mindre.
  • Minskad miljöpåverkan.
  • Minskade störningar vid montering och trafiken kommer heller inte att behöva stoppas vid framtida ommålningar.
  • Kräver ingen reparation eller inspektion av ytbehandlingen.
  • Går att tvätta med högtryck.
  • Stålstommen är underhållsfri i minst 120 år.

Vi erbjuder en helhetslösning

Vi hjälper dig om du behöver en kompetent leverantör av stålbroar. Vi har en stark och modern maskinpark som tillåter oss större och mer komplicerade projekt. Vi utför både delar av uppdrag lika väl som helhetslösningar. Konstruktion, beredning, kalkyler, beräkningar av hållfasthet, tillverkning och montage – vi uppför din stålbro med full kompetens i varje del.

Välkommen att kontakta oss idag för mer information eller offert på en stålbro. Vi återkommer snarast.

Låt oss konstruera en stabil och miljövänlig stålbro